Η AQUASOL διαθέτει ένα οργανωμένο Τμήμα Συντηρήσεων, με προσωπικό άρτια καταρτισμένο στην τεχνολογία του νερού, για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Αναλαμβάνουμε το σέρβις, την επισκευή ή την συντήρηση του Ηλεκτρομηχανολογικού σας εξοπλισμού, ανεξάρτητα αν η εγκατάσταση έχει πραγματοποιηθεί ή όχι από την AQUASOL.

Παρέχουμε ολοκληρωμένα συμβόλαια συντήρησης που περιλαμβάνουν ακόμα και τα απαραίτητα χημικά ή τις εργασίες απισκευής του εξοπλισμού σας για να απολαμβάνεται τις εγκαταστάσεις σας χωρίς το άγχος τψν έκτακτων επισκευών ή κρυφών χρεώσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο πακέτο υποστήριξης, σύμφωνα με τον εξοπλισμό και τις ανάγκες σας.

Συντήρηση πισίνας
Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε:

 • Επισκέψεις των τεχνικών μας, σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας του εξοπλισμού.
 • Καθαρισμός της πισίνας και των φίλτρων (skimmer, προφίλτρα κατακράτησης στερεών, φίλτρα άμμου, backwash).
 • Έλεγχος της ποιότητας του νερού.
 • Προσθήκη των απαραίτητων χημικών προιόντων.
 • Παράδοση Τεχνικής Έκθεσης υπογεγραμμένης από Διπλωματούχο Μηχανικό.

Συντήρηση συστημάτων επεξεργασίας νερού
Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε:

 • Επισκέψεις των τεχνικών μας, σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας του εξοπλισμού.
 • Καθαρισμός των φίλτρων και των επιμέρους συστημάτων.
 • Έλεγχος της ποιότητας του νερού.
 • Προσθήκη των απαραίτητων αναλώσιμων.
 • Παράδοση Τεχνικής Έκθεσης υπογεγραμμένης από Διπλωματούχο Μηχανικό.

Συντήρηση συστημάτων επεξεργασίας αποβλήτων
Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε:

 • Επισκέψεις των τεχνικών μας, σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Καθαρισμός των φίλτρων και του εξοπλισμού.
 • Έλεγχος της ποιότητας του νερού.
 • Προσθήκη των απαραίτητων αναλώσιμων.
 • Παράδοση Τεχνικής Έκθεσης υπογεγραμμένης από Διπλωματούχο Μηχανικό.