Το νερό είναι το πολυτιμότερο αγαθό για τον ανθρώπινο οργανισμό. αποτελεί το 98% του συνολικού βάρους του εμβρύου, το 75% στα παιδιά και το 50-65% στο ανθρώπινο σώμα των ενηλίκων. Είναι φανερό το πόσο σημαντικό είναι για τον άνθρωπο η κατανάλωση της ενδεδειγμένης ποσότητας αλλά και ποιότητας νερού.

Με τον όρο ποιότητα νερού ορίζεται το σύνολο των χημικών, φυσικών, βιολογικών και ραδιολογικών και αισθητικών χαρακτηριστικών που καθιστούν το νερό αποδεκτό για την επιθυμητή χρήση.

Παράμετρος Αποδεκτά όρια ελληνικής νομοθεσίας Προτεινόμενα όρια AQUASOL
pH 6,5-9,5 6,5-9,5
Αγωγιμότητα 2.500 μS/cm (20°C) 1.000 μS/cm
Ολική σκληρότητα 80-280 mg/L
Χλωριούχα 250 mg/L 100 mg/L
Θειικά 250 mg/L 100 mg/L
Νιτρικά 50 mg/L 5 mg/L
Βρωμιούχα 10 mg/L 10 mg/L
Νάτριο 200 mg/L 100 mg/L
Σίδηρος 200 mg/L 50 mg/L
Χαλκός 2 mg/L 1 mg/L
Μόλυβδος 10 μg/L 10 μg/L
Αρσενικό 10 μg/L 10 μg/L

Το πόσιμο νερό είναι πιθανό να προέρχεται:

 • Από το δίκτυο ύδρευσης του οικείου δήμου, όπου ως επι των πλείστων η δημοτική επιχείρηση το έχει επεξεργαστεί κατάλληλα ώστε να πληροί τα όρια της Ελληνικής νομοθεσίας και ο καταναλωτής θα πρέπει να στραφεί σε συστήματα για την απομάκρυνση στοιχείων που προέρχονται από το δίκτυο ύδρευσης ή σε συστήματα αποσκλήρυνσης σε πόλεις που έχουν νερό αυξημένης σκληρότητας.
 • Από άλλες πηγές (γεώτρηση, θάλασσα) όταν ο καταναλωτής δεν έχει πρόσβαση σε νερό δικτύου οπότε ο χρήστης θα πρέπει να στραφεί σε λύσεις αφαλάτωσης, απολύμανσης, αντίστροφης όσμωσης και υπερδιήθησης.

Σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει ότι πριν από την αγορά και εγκατάσταση οποιουδήποτε συστήματος επεξεργασίας νερού θα πρέπει να προβεί κατάλληλη χημική και βιολογική ανάλυση.

Η Aquasol έπειτα από ανάλυση δείγματος του νερού τροφοδοσίας μπορεί να σας προτείνει μέσα από μια τεράστια γκάμα οικιακών και επαγγελματικών φίλτρων τα κατάλληλα για τις προσωπικές σας ανάγκες. Είτε για την κεντρική παροχή της οικίας ή της επιχειρησής σας, είτε για συγκεκριμένα σημεία κατανάλωσης.
 • Φίλτρα συγκράτησης σωματιδίων
 • Φίλτρα ενεργού άνθρακα
 • Συστήματα μικροδιήθησης (MF)
 • Συστήματα υπερδιήθησης (UF)
 • Συστήματα αντίστροφης όσμωσης (RO)
 • Συστήματα αποσκλήρυνσης
 • Φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας (UV)
 • Φίλτρα ψυγείου
 • Φίλτρα για μηχανές παραγωγής καφέ espresso
 • Φίλτρα για μηχανές πάγου