Η Aquasol διαθέτοντας εξειδικευμένους μηχανικούς (μελετητές) και σε συνεργασία με τους κορυφαίους οίκους της αγοράς παρέχει καινοτόμες και υψηλού επιπέδου λύσεις επεξεργασίας νερού κατάλληλες για οποιοδήποτε στάδιο της βιομηχανικής παραγωγής.

Βιομηχανίες ενέργειας

(σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας, διυλιστήρια)

 • Συστήματα αντίστροφης ώσμωσης θαλασσινού νερού
 • Συστήματα αντίστροφης ώσμωσης υφάλμυρου νερού
 • Απιονισμός νερού (DI και EDI)
 • Προετοιμασία νερού boiler
 • Χημικά πρόσθετα και δοσομετρικά συστήματα

Βιομηχανίες Φαρμάκων
και καλλυντικών

 • Ανοξείδωτα περιβλήματα φυσιγγίων φίλτρων
 • Συστήματα μικροδιήθησης (MF) νερού
 • Συστήματα υπερδιήθησης (UF) νερού
 • Συστήματα αντίστροφης ώσμωσης (RO) νερού
 • Φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας (UV)

Βιομηχανίες τροφίμων και ποτών

(εμφιαλωτήρια, τυποποιητήρια)

 • Ανοξείδωτα περιβλήματα φυσιγγίων φίλτρων
 • Φυσίγγια μεμβρανών μικροδιήθησης (MF) κρασιών και ποτών
 • Συστήματα αντίστροφης ώσμωσης (RO) για κρασιά
 • Φίλτρα πρέσας για ελαιόλαδο
 • Φίλτρα διήθησης κρασιών και ποτών
 • Συστήματα μικροδιήθησης (MF) νερού
 • Συστήματα υπερδιήθησης (UF) νερού
 • Συστήματα αντίστροφης ώσμωσης (RO) νερού
 • Συστήματα για ανακύκλωση νερού πλύσεων
 • Συστήματα UF και RO για ανακύκλωση νερού
 • Απιονισμός νερού (DI και EDI)
 • Προετοιμασία νερού boiler
 • Φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας (UV)

Βαριά βιομηχανία

(χαλυβουργία, αλουμίνιο)


 • Συστήματα μικροδιήθησης (MF) νερού
 • Συστήματα υπερδιήθησης (UF) νερού
 • Συστήματα αντίστροφης ώσμωσης (RO) νερού
 • Απιονισμός νερού (DI και EDI)
 • Συστήματα για ανακύκλωση νερού πλύσεων
 • Συστήματα UF και RO για ανακύκλωση νερού
 • Προετοιμασία νερού boiler
 • Χημικά πρόσθετα και δοσομετρικά συστήματα