Με βάση την ελληνική νομοθεσία για την διάθεση των υγρών αποβλήτων που προβλέπει:

Ρυπαντική παράμετρος Διάθεση στο δίκτυο λυμάτων Διάθεση σε επιφανειακά νερά Διάθεση στη θάλασσα Διάθεση στο έδαφος
pH 6-9 6-9 6-9 6-9
BOD5 mg/l 500 20 40 40
COD, m/l 1000 120 150 120
Διαλυτά στερεά mg/l 3000 1000 1500 3000

BOD 5 το βιοχημικό απαιτούμενο οξυγόνο μετά από 5 ημέρες.
COD το χημικό απαιτούμενο οξυγόνο.

Αναγκάζονται όλες οι βιομηχανίες και βιοτεχνίες οι οποίες έχουν υγρά απόβλητα με υψηλότερες τιμές από τις επιτρεπόμενες να προβούν σε κατάλληλη επεξεργασία πριν από την διάθεση τους.

Εκτός όμως από όσους αναγκάζει η περιβαλλοντική νομοθεσία για λόγους οικιακής οικονομίας αλλά και οικολογικής συνείδησης, θα έπρεπε σχεδόν όλοι οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν στεγανούς βόθρους και όσοι καταναλωτές ή επιχειρήσεις έχουν μεγάλη διάθεση λυμάτων στα δίκτυα αποχέτευσης με ταυτόχρονη ανάγκη για άρδευση να επαναπροσδιορίσουν την στάση τους απέναντι στα υγρά απόβλητα τα οποία μπορεί να τους φανούν πολύτιμα.

Με την επεξεργασία των λυμάτων δεν μολύνουμε το περιβάλλον και τον υδροφόραο ορίζοντα, εξοικονομούμε χρήματα από την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση και από την δαπάνη για συχνές εκκενώσεις.

 • Θαλασσινό νερό
 • Πάγος
 • Πόσιμο νερό

Το νερό στον πλανήτη αποτελείται κατά 97% από Θαλασσινό νερό, 2% από πάγο και μόνο το 1% του συνολικού είναι γλυκό πόσιμο νερό.

Με την αύξηση του συνολικού πληθυσμού της γης αυξάνονται και οι ανάγκες για πόσιμο νερό και ενώ καλούμαστε να επεξεργαστούμε το θαλασσινό νερό για τις ανάγκες ύδρευσης εξακολουθούμε να σπαταλούμε νερό δικτύου για ανάγκες άρδευσης.

Η εγκατάσταση ενός βιολογικού καθαρισμού είτε είναι υποχρεωτικός από την νομοθεσία είτε όχι είναι η περιβαλλοντικά και οικονομικά ορθότερη λύση για να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε νερό για άρδευση, βιομηχανική χρήση, πύργους ψύξης και πολλές άλλες εφαρμογές.

Η Aquasol έχει την τεχνογνωσία και την υποδομή για τη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση οποιουδήποτε συστήματος επεξεργασίας αποβλήτων καλύπτει τις ανάγκες σας.
Διαθέτουμε λύσεις για αναβάθμιση υφιστάμενων βιολογικών, βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους και εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΝ 12566-3 και την Ελληνική νομοθεσία.

 • Αεριστήρες
 • Διαχύτες αέρος
 • Διαχωριστές στερεών
 • Όργανα ελέγχου ποιότητας
 • Συστήματα χημικής επεξεργασίας
 • Ολοκληρωμένα συστήματα M.B.R.
 • Ολοκληρωμένα συστήματα D.A.F.
 • Επεξεργασία όμβριων υδάτων & γκρίζων νερών.